Skagen

FREDERIKSHAVN BAPTISTKIRKE

Baptistkirken på toppen

Bibelværksted i Skagen

 

 

I Baptistkirken i Skagen kl. 14.30

 

1. marts

5. april

3. maj

 

Kontakt: Jøren Mølhede Pedersen, tlf.:9862 4185

 

 

Hvad er Baptistkirken?

 

Baptistkirken er en fri, verdensom-spændende og åben kirke.

 

Vi ønsker at fremme respekten for det enkelte menneske, rig som fat-tig. Bibelen er vores tros fundament.

Vi ser Jesus Kristus som vejen, sand-heden og livet for det enkelte men-neske. Ingen skal tvinges, og enhver må tage ansvar for sit eget liv.

Baptistkirken ønsker at være med til at fremme forståelsen mellem men-nesker, at hjælpe, hvor der er sult og nød, og hvor der er behov for hjælp på anden vis.

Vi ønsker på mange forskellige må-der, i ord og handling, og gerne sammen med andre kristne kirker, at bære kærlighedens budskab ud i den store verden, såvel som ind i det lokale samfund

Derfor byder vi også her i Skagen enhver velkommen til at deltage i alle vores aktiviteter samt gudstje-nesterne.

 

Derfor - kære læser af dette - husk

 

Du er altid velkommen !