Kontakt og Links

FREDERIKSHAVN BAPTISTKIRKE

Baptistkirken på toppen

Menighedsrådet

 

Formand: Anni Andersen, tlf.: 23 82 06 08, mail: ae.boel@gmail.com

Næstfomand: Preben Andersen, tlf.: 98 43 19 20, mail: preben@dbs.dk

Sekretær: Charlotte Skræp, tlf.: 42 22 24 52, mail: charlotteskraep@hotmail.com

 

øvrige medlemmer: Annette Olesen, Hanne Emmering og Lars Emmering

Planlægning

 

Planlægger: Annette Olesen, tlf.: 98 48 32 20, mail: apolesen@mail.dk

 

Gudstjenesteudvalg: Annette Olesen, Inge-Mie Andersen, Lene Christensen

Omsorgsgruppen

 

Kontakt: Hanne og Henning Emmering, tlf.: 23 42 83 55 / 20 12 61 11,

mail: hanne@emmering.com

 

øvrige medlemmer: Inge-Mie og Preben Andersen, Anni Andersen, Jøren Mølhede

Nyttige Links

 

Baptistkirken i Danmark: www.baptistkirken.dk

Metodistkirken i Frederikshavn: www.frederikshavn-metodistkirke.dk

Danske Baptisters Spejderkorps: baptistspejder.dk

Baptistspejderne i Jerup: http://jerup.dbs.dk/

Baptistspejderne i Frederikshavn:

Økonomi

 

Menighedens kasserer:

 

Preben Andersen

tlf.: 98 43 19 20

mail: preben@dbs.dk

 

Kontooplysninger:

 

Nordjyske Bank

reg.nr.: 8091

kontonr.: 1038562

 

Information

 

 

Kommunikationsmedarbejder:

 

Peter Olesen

tlf.: 98 48 32 20

mail: pol002@hotmail.dk

 

Menighedens mail:

 

Menighedens hjemmeside:

 

http://www. baptistkirkenpaatoppen.dk/

 

Menighedsblad udkommer 4 gange om året. Deadline er d. 15. måne-den før udgivelse.

 

Nyhedsbrev udkommer efter be-hov.